Háttéranyagok

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013-2022)

A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal többéves előkészítő munkájának eredményeként elkészült az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia, amelyet a Kormány a 1703/2013. (X.8.) Korm. határozatával elfogadott. A Stratégia 10 évre határozza meg az élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos legfontosabb célokat és feladatokat valamint ad iránymutatást arra, hogy milyen úton is érhetőek el a kívánt célok. Az emberi, állati és növény megbetegedések megelőzése, azaz az élelmiszerlánc-biztonság javítása érdekében közösen – a fogyasztókkal, vállalkozókkal együtt – lehet csak eredményeket elérni, ugyanakkor az állam felelőssége és feladata is jelentős, főként a társadalmi tudásmenedzsment megszervezésében, koordinálásában az élelmiszerlánc mentén valamint a hagyományos hatósági funkcióinak megerősítésében. Éppen ezért a stratégia kiemelt szerepet szán a társadalmi szemléletformálásra, az állami tudásbázis újjáépítésére, valamint az innováció és gazdaságfejlesztésre is.

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013-2022) kivonat
Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013-2022) előadás

Food Chain Safety Strategy (2013-2022)

As a result of the cooperative preliminary work of the Ministry of Rural Development and the National Food Chain Safety Office the Food Chain Safety Strategy has been accepted by the Government Decision 1703/2013. (X.8.). The Strategy determines the most important targets and duties connected to food chain safety as well as it provides guidance on the achievement of these desired goals for the next ten years. In the interest of the prevention of human, animal and plant diseases, namely in the interest of the improvement of food chain safety, results can only be achieved by cooperation (with consumers and business operators as well). At the same time the responsibility and the role of the government is significant, principally in the organisation and coordination of knowledge management through the entire food chain together with the strengthening of its traditional authoritative functions. Accordingly the Strategy gives an emphasized role to the raise of social awareness, to the rebuilding of the knowledge base of public services as well as to the innovation and economic development.


Megalapozó dokumentáció

Az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia – Megalapozó dokumentáció dokumentum az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia 2013-2022 háttéranyaga, amely a stratégia előkészítése során elvégzett helyzetelemzések, lehetséges beavatkozási irányok, kapcsolódási pontok összefoglalását tartalmazza. Ezek az anyagok – elsősorban terjedelmük miatt – közvetlenül nem kerülhettek be az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia törzsszövegébe, ugyanakkor nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a Stratégiában meghatározott intézkedések háttere a nyilvánosság számára átlátható legyen.

 Tisztelt Pályázók, Szavazók és Érdeklődők!

 

Köszönjük, hogy rengeteg gyönyörű és kreatív rajzot, fotót beküldve ilyen sokan vettetek részt pályázatunkon. A pályázat lezárult, és a szavazás is véget ért. A zsűri kiválasztotta a legjobb műveket. Az eredményeket 2018. március 19-én olvashatjátok honlapunkon.​