Elfogadták az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiát

1703/2013. (X. 8.) Korm. határozat
az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia (2013–2022) elfogadásáról

A Kormány
1. elfogadja az Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégiát (2013–2022) (a továbbiakban: Stratégia),
2. felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a Stratégia kormányzati portálon történő közzétételéről.
Felelős: vidékfejlesztési miniszter
Határidő: e határozat közzétételét követő 5. nap
Hatályos: 2013. X. 8-tól